Naxçıvan Protez-Ortopedik Bərpa Mərkəzində hazırlanan protez, ortez və korsetlər haqqında

 

Kodu: AP3-1

Adı: Uzun güdül modul baldır protezi

 

3-کد محصول: الف/پ/ 1

نام محصول: پروتز مدولار ساق پای بلند

 

Kodu: AP3-2

Adı: Orta güdül modul baldır protezi

 

کد محصول: الف/پ/ 2-3

نام محصول: پروتز مدولار ساق پای متوسط

Kodu: AP3-3 

Adı: Qısa güdül modul baldır protezi

 

کد محصول: الف/پ/ 3-3

 نام محصول: پروتز مدولار ساق پای کوتاه

 

Kodu: AP6-1

Adı: Uzun güdül modul bud protezi

 

کد محصول: الف/پ/1-6

نام محصول: پروتز مدولار ران پای بلند

 

 

Kodu: AP6-2

Adı: Orta güdül modul bud protezi

 

کد محصول: الف/پ/2-6

نام محصول: پروتز مدولار ران پای متوسط

 

Kodu: AP6-3

Adı: Qısa güdül modul bud protezi

 

کد محصول: الف/پ/ 3-6

نام محصول: پروتز مدولار ران پای کوتاه

 

Kodu: APO-02

Adı: Pəncə protezi

 

کد محصول: الف/پ/اُ - 02

نام محصول: پروتز پنجه

 

 

 

 

 

Kodu: AP9-02

Adı: Anadangəlmə inkişafdan qalmış ayaq protezi

 

کد محصول: الف/پ/  02-9

نام محصول: پروتز پای فلج مادرزادی

 

Kodu: AA8-01

Adı: Ayaqboyu aparat

 

کد محصول: الف/الف/ 01-8

نام محصول: پای مصنوعی کامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodu: AA8-02

Adı: Çanaq-ayaqboyu aparat

 

کد محصول: الف/الف/ 02-8

نام محصول: پروتزاتصال لگن-ران

 

 

Kodu: YPO-03

Adı: Əl protezi

 

کد محصول: ی/پ/اُ - 03

نام محصول: پروتز دست

 

 

 

Kodu: YP2-17

Adı: Said protezi

 

کد محصول: ی/پ/17-2

نام محصول: پروتز ساعد

 

 

 

Kodu: YP4-22

Adı: Bazu protezi

 

کد محصول: ی/پ/22-4

نام محصول: پروتز بازو

 

 

Kodu: YTO-02

Adı: Yuxarı ətraf tutoru

 

کد محصول: ی/ت/اُ - 02

نام محصول: ارتز محاط بالا تنه

 

Kodu: YT2-02

Adı: Yuxarı ətraf tutoru

 

کد محصول: ی/ت/ 02-2

نام محصول: ارتز محاط بالا تنه

 

 

Kodu: YT6-02

Adı: Yuxarı ətraf tutoru

 

کد محصول: ی/ت/ 02-6

نام محصول: ارتز محاط بالا تنه

 

 

 

Kodu: YT8-02

Adı: Yuxarı ətraf tutoru

 

کد محصول: ی/ت/ 02-8

نام محصول: ارتز محاط بالا تنه

 

 

 

Kodu: TAO-02

Adı: Pəncə topuq tutoru

 

کد محصول: ت/آ/اُ - 02

نام محصول: ارتزمچ پا - پنجه

 

 

 

 

Kodu: TA2-04

Adı: Pəncə baldır tutoru

 

کد محصول: ت/آ/ 04-2

نام محصول: ارتز ساق - پنجه

 

 

Kodu: TA4-02

Adı: Diz tutoru

 

کد محصول: ت/آ/ 02-4

نام محصول: ارتز زانو

 

 

Kodu: TA8-02

Adı: Ayaq boyu tutor

 

کد محصول: ت/آ/ 02-8

نام محصول: ارتز کامل پا

 

Kodu: KRO-21

Adı: Onurğa korseti

 

کد محصول: ک/ر/اُ - 21

نام محصول: کتف بند

Kodu: KRO-S

Adı: Oturaq tipli korset

 

کد محصول: ک/ر/اُ - س

نام محصول: کتف بند مدل نشسته

 

566769
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Ümumi
293
303
3439
15622
566769

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg