Nazirlik Yanında Xidmətlər və Agentliklər

  


Dövlət Sosial Təminat Xidməti


Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti aztəminatlı ailələrin, ahıl vətəndaşların, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiə tədbirlərini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.

Xidmətin tərkibində əhalinin sosial müdafiə mərkəzləri və ahıllara stasionar sosial-məişət xidməti göstərən Ahıllar Evi fəaliyyət göstərir.

 

 


Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti


 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ SƏDRİNİN

F Ə R M A N I

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, sosial siyasətin həyata keçirilməsi və müasir tələblərə uyğun təşkilinin təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında aşağıdakı dövlət xidmətləri yaradılsın:

1.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində Dövlət Əmək Müfəttişliyinin bazasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti;

1.2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında Məşğulluq İdarəsinin bazasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti;

1.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin bazasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında  Dövlət Sosial Təminat Xidməti;

1.4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Tibbi-Sosial Ekspert komissiyasının bazasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti.

2. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin strukturu” təsdiq edilsin (əlavə olunur-Əlavə I).

3. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur-Əlavə II).

4. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur-Əlavə III).

5. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur-Əlavə IV).

6. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında  Dövlət Sosial Təminat Xidməti haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur-Əlavə V).

6-1. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur - Əlavə VI).

7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Aparatının işçilərinin say həddi 55 ştat vahidi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti Aparatının işçilərinin say həddi 40 ştat vahidi müəyyən edilsin.

8. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparatının və strukturuna daxil olan qurumların fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi və digər təminatı ilə bağlı məsələləri həll etsin.

9. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nazirliyin aparatının və strukturuna daxil olan qurumların fəaliyyətinin təşkili məqsədilə zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etsin.

10. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında yeni Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2003-cü il 22 avqust tarixli 106-II FR nömrəli Fərmanı qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

        Ali Məclisinin Sədri                                         VASİF TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri,  28 iyun 2011-ci il

№ 20-IV FR

 

 

 

 əlavə I

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2011- ci il 28 iyun tarixli 20-IV FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin

S T R U K T U R U

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparatı (şöbələr və sektorlar);

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti;

3. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti;

4. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidməti;

4-1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti;

5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli bölmələri.

 

 əlavə III

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2011- ci il 28 iyun tarixli 20-IV FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında

Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında

ƏSASNAMƏ

I. Ümumi müddəalar

1.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi  Nazirliyi yanında  Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti (bundan sonra - Xidmət) mülkiyyət və təşkilati-hüquqi  formasından asılı olmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər, xarici hüquqi şəxslərin  filial və nümayəndəlikləri, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər, (bundan sonra-işəgötürənlər) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikanın əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olan digər normativ hüquqi aktların tələblərinə (bundan sonra - əmək qanunvericiliyi) əməl olunmasına  dövlət nəzarətini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.

1.2. Xidmət öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyalarnı və qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əsasnaməsini, Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin əmr və sərəncamlarını və bu Əsasnaməni  rəhbər tutur.

1.3. Xidmət bu Əsasnamədə nəzərdə tutulmuş vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən bilavasitə və öz səlahiyyətləri daxilində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, həmkarlar ittifaqları, işəgötürənlər birlikləri, yerli özünüidarəetmə orqanları, habelə muxtar respublikada qeydiyyatdan keçən qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

1.4. Xidmət müstəqil balansa, qanunvericiliyə uyğun sərəncamında olan dövlət əmlakına, xəzinə və bank hesablarına, üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri və öz adı həkk olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir.

1.5. Xidmətin saxlanma xərcləri və fəaliyyəti dövlət büdcəsinin vəsaiti  və qanunvericilikdə nəzərdə  tutulan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

1.6. Xidmət Naxçıvan şəhərində yerləşir.

 

II. Xidmətin fəaliyyət istiqamətləri

2.1.  Xidmətin  fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

2.1.1. əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətinin həyata keçiriilməsi sahəsində dövlət siyasətinin hazırlanmasında iştirak edir və öz  səlahiyyətləri daxilində həmin siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir;

2.1.2. öz səlahiyyətləri daxilində əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirir;

2.1.3. əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarəti sahəsində qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsində iştirak edir;

2.1.4. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

III. Xidmətin  vəzifələri

3.1.  Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq Xidmətin vəzifələri aşağıdakılardır:

3.1.1. öz səlahiyyətləri daxilində əmək qanunvericiliyinə əməl olunması sahəsində, o cümlədən işçilərlə əmək münasibətlərinin əmək müqaviləsi (kontraktı) əsasında tənzimlənməsi, əmək müqaviləsinin (kontraktının) bağlanılmasının, ona dəyişiklik edilməsinin və ya xitam verilməsinin elektron qaydada qeydiyyata alınması məqsədi ilə mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminə gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə daxil edilməsi, əməyin ödənilməsi, məzuniyyət və istirahət hüququnun təmin edilməsi, əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik, əmək şəraiti, əmək xəsarəti ilə əlaqədar ödənclərin ödənilməsi, işçilərin və iş yerlərinin attestasiyası, işçilərin istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri  nəticəsində peşə-əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığortası, iş prosesində əmək və əməyin mühafizəsi tələblərinə (iş davamiyyəti, əməyin təhlükəsizliyi, əməyin gigiyenası, qadınların, əlilliyi olan şəxslərin, yaşı 18-dən az olan şəxslərin əməyindən istifadə olunması və s.) riayət edilməsi üzrə dövlət nəzarətini həyata keçirmək;

3.1.2. işçilərin xüsusi geyim və ayaqqabı, digər  fərdi  mühafizə vasitələri ilə təmin edilməsinə, onlardan istifadə olunmasına, eləcə də zərərli,  ağır və yeraltı  əmək  şəraitində işləyənlərin müvafiq müalicə-profilaktik yeməklərlə, süd və ona bərabər tutulan digər məhsullarla pulsuz təmin olunmasına nəzarəti həyata keçirmək;

3.1.3. Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq əlavə məzuniyyət və qısaldılmış iş günü hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin siyahısının işəgötürənlər tərəfindən düzgün tətbiq edilməsinə və qanunvericiliyə müvafiq olaraq əmək  şəraiti ağır və zərərli olan işlərdə və iqlim şəraitinə görə işləmək üçün əlverişli olmayan iş yerlərində çalışan işçilərə güzəştlərin və ödənclərin verilməsinə  nəzarəti  həyata keçirmək;

3.1.3-1. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq, muxtar respublika ərazisində əməkçi miqrantların hüquqlarının işəgötürənlər tərəfindən təmin edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək;

3.1.3-2. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsinin 1-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan hallarda işçinin elektron informasiya sistemində qüvvədə olan əmək müqaviləsi bildirişinin qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə inzibati akt formasında qərar qəbul etmək, bununla bağlı işçinin müraciəti əsasında əmək kitabçasında müvafiq qeydlər aparmaq;

3.1.4. öz səlahiyyətləri daxilində istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin istehsalatla bağlılığını araşdırmaq və uçotunu aparmaq;

3.1.5.  əmək və əməyin mühafizəsi sahəsində işəgötürənlərin işçilər və  yaxud həmkarlar ittifaqları təşkilatları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığına köməklik göstərmək;

3.1.6. istehsal, sosial-məişət və iaşə təyinatlı obyektlərin inşası və ya yenidən qurulması zamanı  öz səlahiyyətləri daxilində digər nəzarət orqanları ilə birlikdə əməyin mühafizəsi tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirmək;

3.1.7. öz səlahiyyətləri daxilində yeni tikilmiş və ya yenidən qurulmuş istehsal, sosial-məişət və iaşə təyinatlı obyektlərin istismara buraxılmasına razılığın  verilməsi məsələsinə baxmaq;

3.1.8. öz səlahiyyətləri daxilində yeni və  yenidən qurulmuş müəssisələrin, obyektlərin, istehsalat vasitələrinin əməyin mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunu təyin edən sertfikat-pasport vermək;

3.1.9. müəssisələrdə əməyin təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun gəlməyən və işçilərin sağlamlığı, yaxud həyatı üçün təhlükə törədən işi və ya istehsal vasitələrinin istismarını, onlar əməyin təhlükəsizliyi tələblərinə uyğunlaşanadək, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dayandırmaq;

3.1.10. öz səlahiyyətləri daxilində əmək qanunvericiliyinin pozulmasında təqsirkar şəxsləri Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada inzibati məsuliyyətə cəlb etmək və digər məsuliyyətə cəlb olunması üçün müvafiq dövlət orqanları qarşısında məsələ qaldırmaq;

3.1.11. müəssisə və təşkilatlarda əməyin mühafizəsi xidmətlərinin yenidən təşkili və ya ləğv edilməsinə razılıq verilməsi barədə işəgötürənlərin müraciətlərinə baxmaq;

3.1.12. işəgötürənlərə və işçilərə əmək qanunvericiliyinin tətbiqi barədə metodiki köməklik göstərmək, zəruri hallarda seminarlar təşkil etmək;

3.1.13. vətəndaşların qəbulunu təşkil etmək, ərizə, təklif və şikayətlərə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada və müddətdə baxılmasını təmin etmək;

3.1.14. hər ilin yekunlarında  kütləvi  informasiya  vasitələrində  fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun  məsələlər üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud vəziyyət barədə məlumat dərc etdirmək, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə hesabatlar  hazırlamaq;

3.1.15. qanunvericiliyə uyğun olaraq digər vəzifələri yerinə yetirmək.

IV. Xidmətin  hüquqları

4.1. Xidmət öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:

4.1.1. İşəgötürənlərə əmək  qanunvericiliyinin tələblərinə  əməl olunmasına dair öz səlahiyyətləri daxilində göstərişlər vermək, öz səlahiyyətləri daxilində qərarlar qəbul etmək və onların yerinə yetirilməsinə nəzarəti  həyata keçirmək;

4.1.2. öz səlahiyyətləri daxilində əmək qanunvericiliyinin pozulmasında təqsirkar şəxslərdən yol verdikləri hüquq pozuntularının aradan qaldırılmasını tələb etmək;

4.1.3. Xidmətin əməyin mühafizəsi üzrə stasionar  və səyyar laboratoriyaları vasitəsilə, yaxud qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət sanitariya-epidemioloji nəzarət xidmətinin laboratoriyalarını və müvafiq qaydada akkreditasiya olunmuş digər laboratoriyaları cəlb etməklə, nəzarət qaydasında əmək  şəraitinin  ekspertizasını keçirmək;

4.1.4. öz səlahiyyətləri daxilində obyektlərin layihələrinin (nümunələrin) əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik normalarının tələblərinə uyğunluğunu  müəyyən etmək məqsədi ilə, müvafiq təşkilatları və mütəxəssisləri cəlb etməklə, həmin  layihələrin (nümunələrin) ekspertizasının, eləcə də insanın sağlamlığına təsirini müəyyənləşdirmək üçün iş prosesində istifadə olunan maddələrin, xammalın, materialların texnoloji, yanğın-texniki, sanitariya-gigiyenik, tibbi-bioloji və s. ekspertizalarının keçirilməsini sifarişçi və icraçıdan tələb etmək;

4.1.5. əmək qanunvericiliyi pozularaq əmək münasibətləri  prosesində işçiyə və işəgötürənə vurulan maddi ziyan aşkar edildikdə, bu barədə qərar, rəy, arayış vermək;

4.1.6. istehsalatda işçiyə dəymiş  zərərin əvəzinin ödənilməsinin vaxtında icra edilməsi və əməkhaqlarının vaxtında ödənilməsinin təmin edilməsi ilə bağlı öz səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görmək;

4.1.7. qanunvericiliyə əsasən müəssisə və təşkilatlarda işçilərə əlavə məzuniyyət və qısaldılmış iş günü hüququ verən əmək şəraitinin müəyyənləşdirilməsi və təmin edilməsi üzrə sənədləri yoxlamaq və bu barədə qanunvericiliyə zidd olan əmr və sərəncamların ləğv edilməsi haqqında göstəriş vermək;

4.1.8. öz səlahiyyətləri daxilində müəssisələrdə əməyin mühafizəsi tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsaitin təyinatı üzrə istifadə edilməsinə nəzarət etmək;

4.1.9. əməyin mühafizəsi üzrə normativ aktların və dövlət  standartlarının hazırlanmasında  iştirak etmək;

4.1.10. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

V.  Xidmətin fəaliyyətinin təşkili

5.1. Xidmətin aparatı, əməyin mühafizəsi üzrə stasionar və səyyar laboratoriyalar (bundan sonra - yerli orqanlar) Xidmətin sistemini təşkil edir.

5.2. Xidmətə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri tərəfindən vəzifəyə təyin edilən və vəzifədən azad edilən Xidmətin rəisi rəhbərlik edir;

5.3. Xidmətin rəisi Xidmətə həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və funksiyalarının həyata keçirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır;

5.4. Xidmətin rəisinin təqdimatı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri tərəfindən vəzifəyə təyin edilən və vəzifədən azad edilən müavini vardır;

5.5. Xidmətin aparatının inzibati vəzifə tutan işçiləri “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq qaydada işə qəbul edilirlər.

5.6. Xidmətin rəisi:

5.6.1. Xidmətin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

5.6.2. işçilərin peşə hazırlığı və əlavə təhsili üçün zəruri tədbirlər görür;

5.6.3. müəyyən edilmiş əməyin ödənilməsi fondu və işçilərin say həddi daxilində Xidmətin aparatının strukturunu, xərclər smetasını və ştat cədvəlini təsdiq edilmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin  Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim edir;

5.6.4. öz səlahiyyətləri daxilində Xidmətin işçilərini işə qəbul edir

5.6.5. Xidmətin aparatının struktur bölmələrinin əsasnamələrini təsdiq edir;

5.6.6. Xidmət üçün ayrılmış vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməsini təmin edir;

5.6.7. Xidmətin rəis müavini və təsdiq edilmiş ştat cədvəlinə uyğun olaraq Xidmətin aparatının struktur bölmələrinin rəhbərləri arasında vəzifə bölgüsünü aparır;

5.6.8. Xidmətin aparatının işçiləri barədə intizam tənbehi  tədbirlərinin  görülməsi üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırır, Xidmətin aparatının işçilərinin həvəsləndirilməsi və mükafatlandırılması barədə tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir;  

5.6.9. Xidmətin işçilərinə icrası məcburi olan əmrlər və göstərişlər verir;

5.6.10. Xidmətin qəbul etdiyi qərarlardan verilmiş şikayətlərə baxır və əsas olduqda onları dəyişdirmək və ya ləğv etmək barədə qərar qəbul edir;

5.6.11. Xidməti dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, həmkarlar ittifaqı və işəgötürənlər birlikləri, habelə hüquqi və fiziki şəxslərlə münasibətlərdə vəkalətnaməsiz təmsil edir;

5.6.12. Xidmətin strukturunun təkmilləşdirilməsi, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə  təkliflər verir;

5.6.13. Xidmətin fəaliyyəti barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə mütəmadi olaraq hesabat verir;

5.6.14. dövlət büdcəsindən Xidmətə ayrılmış vəsaitlərin xərclənməsinə dair hesabatları Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim edir;

5.6.15. qanunvericiliyə uyğun olaraq digər səlahiyyətləri həyata keçirir.

5.7. Xidmətin rəisi, rəis müavini, şöbə müdirləri (ümumi şöbə, mühasibat və kadr şöbəsi istisna olmaqla), sektor müdirləri, həmçinin Xidmətin aparatının baş əmək müfəttişləri və əmək müfəttişləri Xidmətin vəzifəli şəxsləridirlər.

5.8. Xidmətin vəzifəli şəxsləri xidməti möhürə malikdirlər.

5.9. Xidmətin fəaliyyətinin təşkil edilməsi məqsədilə Xidmətdə Şura yaradılır. Şuranın tərkibinə Xidmətin rəisi (Şuranın sədri), Xidmətin rəis müavini və  Xidmətin digər rəhbər işçiləri daxil edilir.

5.10.  Şuranın üzvlərinin sayı və tərkibi Xidmətin rəisinin təqdimatı  əsasında   Naxçıvan Muxtar Respublikasının  əmək və əhalinin sosial müdafiəsi  naziri tərəfindən  təsdiq edilir.

5.11. Şurada Xidmətin əsas fəaliyyəti və işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərə baxılır, əmək və əməyin mühafizəsi məsələlərinə dövlət  nəzarətinin həyata keçirilməsi problemləri, Xidmətin qərarlarının icrası, Xidmətin aparatının struktur bölmələrinin fəaliyyəti müzakirə edilir və müvafiq qərarlar qəbul edilir. Zəruri hallarda müzakirələrə işəgötürənlərin və həmkarlar ittifaqının səlahiyyətli nümayəndələri dəvət oluna bilərlər.

5.12. Şuranın qərarları protokolla rəsmiləşdirilir və Xidmətin rəisi tərəfindən təsdiq edilir.

5.13. Xidmətin fəaliyyəti ilə bağlı Şuranın üzvləri arasında fikir ayrılığı yarandığı hallarda, Suranın sədri Naxçıvan Muxtar Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə yaranan fikir ayrılıqları haqqında məlumat verərək öz qərarını həyata keçirir;

5.14. Şuranın iş qaydası Naxçıvan Muxtar Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri tərəfindən müəyyən edilir;

5.15. Xidmətin vəzifəli şəxsləri müvafiq qaydada təsdiq edilmiş fərqləndirici nişanı olan geyim forması ilə təmin edilirlər.

 


Dövlət Məşğulluq Agentliyi


Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin  Dövlət Məşğulluq Agentliyi işaxtaran və işsiz şəxslərin sosial müdafiəsi tədbirlərini həyata keçirir. Agentlik Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada işaxtaran və işsiz şəxslərin münasib işlə təmin edilməsi, haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunması, sosial qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin özünüməşğulluqlarının təmin olunması, peşə hazırlığı və əlavə təhsili məqsədi ilə müvafiq tədbirləri həyata keçirir, müəssisə və təşkilatlarda kvotaya müvafiq olaraq  müəyyən  edilmiş  iş yerləri hesabına sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların işlə təmin edilməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir.

Agentlik işəgötürənlərdən boş (vakant) iş yerləri haqqında məlumat toplayır və bu məlumatdan istifadə edərək işaxtaran və işsiz şəxslərin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə aktiv məşğulluq tədbirləri (əmək yarmarkaları, əmək birjaları və s.) həyata keçirir, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir. Agentliyin tabeliyində şəhər, rayon, məşğulluq mərkəzləri, Agentliyin nəzdində yaradılmış müəssisələr fəaliyyət göstərir. Həmçinin işaxtaran və işsiz şəxslərin peşə hazırlığı, yenidən hazırlığı və əlavə təhsilinin təşkil olunması üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzi fəaliyyət göstərir.

 

 


Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi


Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi tibbi-sosial ekspertiza əsasında əlilliyin və 18 yaşınadək uşaqların sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun qiymətləndirilməsi, əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların sosial müdafiə tədbirlərinə ehtiyaclarını müəyyən edən, onların reabilitasiyasını həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.

Agentliyin tərkibində sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin tibbi reabilitasiyasını həyata keçirən Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzi, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Uşaq Bərpa Mərkəzi, əhaliyə tibbi-sosial ekspertiza xidməti göstərən Naxçıvan Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyası və protez-ortopedik xidməti göstərən Protez-Ortapedik Bərpa Mərkəzi fəaliyyət göstərir.

 

 

733454
Bu gün
Dünən
Bu həftə
Bu ay
Ümumi
197
336
3403
12228
733454

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg